person
thumb_up
person
account_balance
phone
school
email
work

1. Organizator

Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC) este cea mai veche organizație studențească din Academia de Studii Economice, fiind, totodată, și membru activ ANOSR. În cei 22 de ani de implicare, profesionalism și inovație, peste 200 de proiecte au fost desfășurate cu succes.

Misiunea SiSC cuprinde reprezentarea studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, susținerea drepturilor studenților în mediul academic și dezvoltarea acestora atât pe plan personal, cât și profesional, în cadrul proiectelor SiSC.

Organizatorul proiectului ITFest și, implicit, al evenimentului Algoritmică (denumit în continuare „Concursul”) este Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC), denumit în continuare Organizator, în parteneriat cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.


2. ITFest

ITFest este un proiect cu tradiție, aflat la cea de-a XI-a ediție. Prin intermediul diverselor evenimente, ITFest își propune să contribuie la diminuarea unor slăbiciuni ale sistemului educațional, precum: lipsa contextelor în care tinerii se pot afirma în fața angajatorilor, imposibilitatea tinerilor de a dobândi experiența necesară angajării, neadaptarea sistemului educațional la nevoile pieței muncii sau existența unui caracter preponderent teoretic al sistemului educațional.

Evenimentul se dezvoltă în jurul sferei IT și cuprinde workshopuri tematice, Hackathon, LAN Party, precum și un concurs de Algoritmică.

Ediția din acest an se va desfășura în perioada 3 – 24 noiembrie 2019.


3. Introducere

Concursul de Algoritmică din cadrul evenimentului ITFest este destinat atât studenților, cât și liceenilor bine pregătiți în acest domeniu. Competiția este la a IV-a ediție, bucurându-se de tineri pasionați de IT care participă în special în scopul de a căpăta și mai multă experiență. Ediția de anul acesta se va desfășura în data de 3 noiembrie 2019, în București, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Concursul de Algoritmică reprezintă și etapa locală pe universitate din cadrul Concursului Internațional de Programare ACM ICPC LC (ACM International Collegiate Programming Contest). După etapa locală, echipele concurează în competițiile regionale ținute în fiecare an în toată lumea. Echipa câștigătoare din fiecare concurs regional se califică la ACM Word Finals, care are loc de obicei în primăvara sau vara următoare. De asemenea, și alte echipe care au obținut un punctaj ridicat pot fi invitate la The World Finals. Concursul de Algoritmică ACM ICPC LC este organizat conform Politicilor și Procedurilor ICPC. Regulamentele locale pot varia pentru a se potrivi cu sistemul educațional și facilitațile oganizatorilor.


4. Misiune

Concursul furnizează, în primul rând, elevilor de liceu și studenților oportunitatea de a-și exersa și demonstra abilitățile de algoritmică și de lucru în echipă.


5. Cerințe/ Reguli de bază

Un participant trebuie să fie dispus și capabil să concureze.

Un participant este eligibil pentru a concura dacă este înscris la liceu, în ciclul de licență sau master.

În cazul în care un participant este minor, este obligatorie prezența la eveniment cu acordul parental (anexat la sfârșitul regulamentului) completat de unul dintre părinții sau tutorii legali ai minorului..


6. Participarea la concurs

Înscrierea participanților se va realiza prin completarea formularului de înscriere, disponibil la adresa www.itfest.sisc.ro . Nu se percep taxe de înscriere.

Înscrierea participanților se va face în perioada 15.10.2019 - 29.10.2019. După această dată nu se vor mai accepta alte înscrieri. Participanții au obligația să furnizeze informații reale și complete în formularul de înscriere în concurs.

Participarea se poate realiza și în echipă, fiecare echipă având în componență de la unul la maximum trei concurenți. În cazul în care este vorba despre o echipă, membrii acesteia își vor alege un reprezentant care va completa primul formularul de înscriere. Ulterior, este necesară completarea formularului de înscriere și de către ceilalți membri ai echipei, pe baza codului token primit de către reprezentant la înscrierea acestuia.

Prin înscriere participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile prezentului regulament.


Selectarea participanților se face pe baza CV-ului și a informațiilor trecute în el. Organizatorul își rezervă dreptul de a alege participanții în limita locurilor disponibile. Nu se pot face contestații în privința selecției.

Imposibilitatea de a participa la oricare dintre evenimentele desemnate va duce la descalificarea automată.

Nu sunt eligibili pentru a participa membrii echipei de organizare a proiectului, dar nici membrii din Biroul Executiv și Biroul de Conducere SiSC.

Concurenții sunt încurajați să lucreze în echipă, să se folosească de internet și de propriile resurse pentru a duce la bun sfârșit toate problemele.

Prin participarea la Concurs, participanții precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării Concursului, își dau acordul pentru a fi înregistrați video și/sau audio și/sau foto și pentru a li se face publice fotografiile și/sau înregistrările video şi/sau audio pe site-ul , pe paginile de Facebook , și pe Instagram www.instagram.com/sisc.ase/. Prin participarea la Concurs, participanții precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării concursului înțeleg să nu furnizeze public informații care pot aduce daune imaginii Organizatorului, sub sancțiunea suportării tuturor consecințelor generate de încălcarea acestei obligații. Prezenta obligație trebuie respectată pe durata Concursului precum și după finalizarea sa.


7. Desfășurarea concursului

Vor fi propuse cel puțin 5 probleme de algoritmică cu diferite trepte de dificultate, cu rezolvări intermediare, pentru care sunt necesare cunoștințe de algoritmică.

Concursul se desfășoară pe parcursul a cinci ore, însă organizatorii au autoritatea de a modifica durata concursului în cazul unor situaţii neprevăzute. Dacă durata concursului se va modifica, se va face tot posibilul ca participanţii să fie anunţaţi la timp şi într-un mod unitar.

Concurenţii nu au voie să converseze cu nimeni în afară de membrii echipei lor şi personalul desemnat de către organizatori. Personalul de asistenţă poate sfătui participanţii în legătură cu probleme de sistem, precum explicarea mesajelor de eroare ale sistemului.

Concurenții pot fi descalificați de către organizatori pentru orice activitate care periclitează competiţia, cum ar fi modificarea neautorizată a materialelor de concurs sau comportamentul de distragere a atenţiei.


8. Medii de programare

Pentru rezolvarea problemelor din cadrul concursului de Algoritmică se va utiliza limbajul de programare C++.

Este necesară participarea la concurs cu propriul laptop.

Compilatoare: GNU G++ 4.8.1, GNU GCC 4.8.1.


9. Notarea

Rezolvările propuse vor fi verificate prin intermediul unei platforme online, ce va garanta obiectivitatea evaluării fiecărui concurent. Participanții vor încărca sursele rezolvărilor, iar numărul de compilări nu este limitat.

Toate problemele vor avea punctaje intermediare, maximul fiind de 100 de puncte. Punctajul va fi acordat în funcție de eficiența și corectitudinea rezolvării propuse.

În cazul în care există doi concurenți cu același punctaj, departajarea se va realiza prin compararea rezolvărilor celor două echipe, avându-se în vedere cât de optimă este soluția ca timp de execuție și memorie.


10. Plângeri, contestații, reclamații, soluții

În cazul în care se constată nereguli sau abateri în timpul concursului, concurenții ar trebui să le aducă la cunoștință oficialilor concursului, astfel încât să fie luate măsuri cât mai curând posibil. După ce concursul s-a încheiat, iar rezultatele au fost făcute publice, aceștia pot depune plângeri sau contestații, după cum urmează:

Imediat după finalizarea concursului concurenții pot depune o plângere organizatorilor, urmând ca aceștia să ia o decizie finală.

Acest proces este guvernat după cum urmează:

 • Rezultatele concursului nu sunt finale, până când procesul de reclamații și contestații nu s-a finalizat.
 • Orice altă reclamație trebuie să se bazeze pe una sau mai multe din următoarele situații: încălcări ale regulamentului, abaterea unei echipe sau abateri ale unor oficiali ai concursului cu intenția de a frauda.
 • Doar participanții pot depune reclamații și contestații.
 • Deciziile sunt definitive. Mai exact, o decizie privind rezolvarea unei probleme nu poate fi contestată.
 • Recursul va fi respins în mod automat în cazul în care procedura de mai sus nu este urmată.


  11. Premierea

  După încheierea perioadei de contestații se va realiza ierarhizarea concurenților.

  Clasamentul se face în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

  Concurenții clasaţi pe primele locuri în clasamentul general vor obţine premii sau menţiuni acordate de echipa ITFest.

  De asemenea, partenerii competiției pot acorda premii suplimentare, în funcție de propriile criterii.


  12. Avansarea în etapa următoare a concursului ACM ICPC LC

  Pentru ca o echipă să poată avansa în etapa următoare a Concursului Internațional de Programare ACM ICPC LC (ACM International Collegiate Programming Contest) este necesar:

 • Să aibă toți membrii din echipă studenți.
 • Membrii echipei trebuie să aparțină Academiei de Studii Economice București.
 • Astfel, după realizarea clasamentului, prima echipă formată din studenți ai Academiei de Studii Economice din București va fi calificată în etapa următoare a concursului ACM ICPC LC.

  13. Obligațiile participanților

 • Înainte de completarea formularului de înscriere, participanții sunt obligați să ia la cunoștință prezentul regulament și să respecte deciziile oficiale ale organizatorului.
 • Participanţii au obligația de a furniza informații reale și complete în cadrul formularului de înscriere.
 • Participanții sunt obligați să respecte clauzele stipulate în prezentul regulament.
 • Sunt interzise introducerea şi consumul de alcool şi/ sau alte substanţe interzise de lege, în spaţiile de desfăşurare ale concursului.
 • Nerespectarea obligațiilor are drept consecință pierderea dreptului de a participa la activitățile evenimentului.


  14. Obligațiile organizatorului

 • Echipa ITFest este responsabilă de stabilirea regulamentului, a politicii și a orientării concursului și își rezervă dreptul de a face modificări regulamentului, cu anunțarea ulterioară a participanților.
 • Organizatorii supraveghează desfășurarea concursului, rezolvă conflictele apărute, recomandă modalitățile de a face concursul mai accesibil și atractiv pentru participanți.
 • Organizatorul are obligația de a informa participanții în mod corect cu privire la desfășurarea evenimentului.
 • Organizatorul va răspunde tuturor mesajelor cu privire la eveniment, indiferent de mijlocul de comunicare.
 • Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din formularul de înscriere. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici.
 • Organizatorul are obligația de a nu folosi materialele trimise de participanți în alte scopuri ce nu țin de concurs. Totodată, organizatorul își rezervă dreptul de a oferi partenerilor CV-urile participanților.

 • 15. Litigii

  Eventualele litigii apărute între organizator şi concurenţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

  Organizatorii nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate privind accidentele, incidentele de natură contravenţională sau penală, răniri, consum de băuturi alcoolice în timpul desfășurării evenimentului.

  Organizarea proiectului poate fi întreruptă doar în cazul apariţiei unor evenimente importante neprevăzute sau din motive independente de voinţa organizatorilor.


  16. Dispoziții finale

  Prezentul regulament este valabil pentru ediția din anul 2019 a proiectului ITFest și are caracter obligatoriu, atât pentru organizator, cât și pentru participanți.

  Alte acţiuni întreprinse de organizator şi nereglementate de către regulament, vor fi analizate de ambele părţi spre un acord comun, atât al participanţilor, cât şi al organizatorilor, astfel încât aceste acţiuni să nu pună în pericol desfăşurarea normală a proiectului.


  Anexă

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget orci quis nisl venenatis ullamcorper. Proin finibus metus ut sodales tristique. Phasellus vitae sem tellus. Aliquam quis accumsan mi. Vestibulum vel sodales urna. Donec placerat elementum nibh ut pharetra. Quisque gravida euismod sodales. Nulla facilisi. Ut nunc nulla, commodo eu metus vulputate, efficitur fermentum massa. Aliquam in velit turpis. Sed urna nulla, fringilla ut consectetur ut, maximus eu purus. Ut facilisis euismod cursus. Pellentesque et lorem varius, molestie lorem quis, volutpat nisl. Nam sit amet accumsan ante. Nam tincidunt vulputate porttitor. Ut nec turpis et elit consectetur sollicitudin. Nullam gravida, felis id fringilla porta, nulla ipsum viverra metus, quis egestas enim sapien quis lectus. Cras a mi suscipit, interdum sapien posuere, blandit ante. Morbi luctus massa et interdum feugiat. Praesent iaculis, dolor cursus malesuada elementum, leo ante aliquet tortor, eget mattis magna risus sed metus. Nam suscipit leo ut eleifend rutrum. Fusce at libero in ex aliquam euismod ut in velit. Vestibulum iaculis nulla et mi sodales, sed tristique quam consequat. Aliquam consectetur erat in posuere scelerisque. Nam egestas rutrum fermentum. Sed a nisi dolor. Aenean nec volutpat erat. Donec eu augue et urna vulputate consectetur. Maecenas ac ex non elit dignissim convallis sit amet sit amet urna. Sed eu nunc ut tellus consequat gravida. Integer molestie, risus eget elementum ornare, orci nunc semper justo, mollis rhoncus dolor tellus ac quam. Morbi volutpat pulvinar ipsum eu consequat. Morbi vel lacus sit amet neque faucibus malesuada id eget tortor. Integer eleifend fermentum tortor. Duis quam mi, efficitur vitae libero vitae, accumsan gravida dui. Nam sed diam nec augue semper luctus et et justo. Suspendisse potenti. Donec felis nisl, iaculis ut nunc at, ullamcorper vestibulum ligula. Nunc sit amet porttitor elit. Duis et tortor eget quam egestas rutrum eget ultrices justo. Nulla consequat euismod erat nec fermentum. Nam ultrices condimentum felis, at porttitor urna suscipit sit amet. Cras consectetur neque sit amet dui elementum elementum. Mauris metus arcu, cursus sit amet tincidunt congue, tempus at sapien. Etiam lorem sem, pretium in dui in, laoreet pellentesque libero. Pellentesque et justo vel lorem vestibulum accumsan quis sit amet risus. Nam aliquet bibendum tempus. Ut venenatis augue quam, a iaculis mi mollis eu. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In sit amet imperdiet libero. Pellentesque vitae lectus quis purus pellentesque pellentesque. Suspendisse porta tortor quis suscipit placerat. Vivamus tortor purus, commodo in porta varius, fermentum eget sapien. Ut felis turpis, euismod rutrum suscipit at, ullamcorper ac orci. Donec consequat non neque eget sollicitudin. Phasellus eleifend quam eget nunc porta consequat eu eget enim. Praesent nulla arcu, vulputate sed risus non, faucibus aliquam dolor. Morbi id ullamcorper diam. Vivamus iaculis ipsum id augue elementum, a bibendum augue lacinia. Donec at justo eget massa consectetur vulputate eu id nulla. Aliquam erat volutpat. Ut ac faucibus massa. Proin tempus risus non ante fringilla, id luctus enim placerat. Vestibulum sodales turpis nec leo finibus faucibus. Donec pulvinar justo purus, sed vestibulum leo suscipit nec. Vestibulum pharetra arcu efficitur, hendrerit risus id, vestibulum ligula. Praesent auctor lectus vel gravida commodo. Aliquam erat volutpat. Donec efficitur egestas nisl eget iaculis. Ut lectus risus, iaculis eget venenatis quis, aliquam quis justo. Pellentesque lacinia arcu quis metus convallis, eu consequat augue vulputate. Fusce dapibus nisi eget tellus mattis, vitae convallis lectus euismod. Quisque tempus dolor eget dolor scelerisque, eu rhoncus libero posuere. Sed quis purus risus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc feugiat efficitur urna, eget tempor libero convallis nec. Maecenas eget porta augue. Aenean interdum ligula id risus pretium, et varius arcu egestas. Donec et ipsum imperdiet elit congue imperdiet. Integer maximus tortor a lacinia egestas. Praesent facilisis, elit sit amet porttitor ullamcorper, nisl nisl varius turpis, varius molestie ex ex nec mauris. Nunc pharetra semper sagittis. Etiam nec finibus enim. Curabitur placerat venenatis est vitae tempus. In placerat nisl sit amet lacus accumsan commodo. In quis nunc finibus lorem consectetur molestie eget eu urna. Proin ultricies odio nec rutrum aliquam. Etiam tempus nibh at mauris molestie, in venenatis leo blandit. Maecenas sed urna vel ipsum placerat ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla sed mollis eros. Mauris et orci in quam bibendum interdum. Suspendisse potenti. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus sed venenatis ex, nec tincidunt diam. Ut varius massa eros, vestibulum finibus turpis mattis at. Quisque ultrices nunc a nisi commodo, non rhoncus turpis molestie. Duis tempor gravida velit, eu auctor metus feugiat in. Cras ac tristique neque. Nunc ac tellus nisl. Praesent volutpat ante cursus, aliquam lorem bibendum, suscipit elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam elementum dui purus, a viverra metus dignissim vel. Phasellus volutpat nulla id diam iaculis, sit amet pellentesque justo malesuada. Proin at pharetra felis, eget pellentesque massa. Maecenas gravida nec ex ac accumsan. Nunc ut mollis massa, quis molestie mauris. Vivamus at consequat enim. Curabitur sed mattis quam, non faucibus neque. Ut pulvinar sit amet sapien in viverra. Nam ultricies at ex a blandit. Pellentesque at euismod enim. Sed viverra neque ligula, non ultricies magna interdum auctor. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur quam leo, dictum sit amet convallis nec, sodales sed ligula. Praesent dictum laoreet congue. Vivamus ultricies sodales est sit amet placerat. Morbi blandit turpis mi, vel cursus nibh eleifend at. In id elementum purus, at viverra purus. Duis at dolor tincidunt, condimentum ante ut, gravida lorem. Aenean rutrum eros non est ullamcorper euismod. Ut molestie hendrerit arcu, eu suscipit odio porta at. Cras suscipit nisi eu libero rutrum blandit. Sed viverra nec urna in ullamcorper. Praesent pharetra, nulla id tristique vehicula, leo eros iaculis quam, id mollis eros nisl sit amet elit. Maecenas ex turpis, vehicula rutrum vestibulum sed, molestie a dui. Praesent vitae purus at justo dictum imperdiet eu eu libero. Proin porta accumsan justo. In laoreet condimentum vestibulum. Pellentesque aliquet pretium euismod. Morbi ex nibh, elementum eu commodo non, molestie ut turpis. Donec tempus nunc ipsum, eu ornare purus pulvinar eget. In dui urna, laoreet vitae ipsum ut, feugiat congue risus. Ut sodales ullamcorper nunc, nec interdum elit mattis in. Maecenas eu arcu ante. Quisque faucibus nulla nec porttitor mollis. Mauris nunc nulla, accumsan et vehicula at, aliquam at turpis. Integer eu urna turpis. Vivamus sagittis erat odio, et finibus ligula dapibus vel. Integer consequat vel tellus ac hendrerit. Phasellus iaculis diam a magna pharetra, vel accumsan metus varius. Sed risus ipsum, semper at arcu ac, efficitur tempus massa. Aenean vehicula feugiat lorem sed suscipit. Quisque sapien odio, fermentum a iaculis id, ultricies commodo tortor. Donec sed felis sodales, egestas metus egestas, pharetra velit. Vestibulum efficitur sapien auctor, euismod neque sit amet, laoreet urna. Fusce consequat felis vel massa venenatis viverra. In mollis maximus erat, id facilisis dui accumsan tempor. Duis sodales libero vitae hendrerit faucibus. Pellentesque et metus sed lectus rhoncus pharetra nec non lectus. Maecenas aliquet sem velit, iaculis lacinia risus pellentesque in. Aliquam dignissim augue dui, vestibulum finibus ipsum molestie vel. Cras pellentesque gravida euismod. Sed commodo velit ac turpis efficitur tristique. Donec eu aliquam lectus. Curabitur varius neque nec sodales molestie. In hac habitasse platea dictumst. Praesent faucibus sodales enim eleifend egestas. In in turpis nulla. Donec faucibus tempor felis sed commodo. Pellentesque non felis mattis, iaculis risus vitae, porta sem. Praesent efficitur elit sit amet augue interdum, nec ornare sapien rutrum. Cras eget arcu sit amet metus semper gravida nec vel lectus. Aliquam et velit id orci rhoncus condimentum eu vitae mi. Donec dignissim elit in luctus iaculis. Morbi lobortis quam at vulputate varius. Integer at lorem pellentesque, volutpat sapien at, tincidunt magna. Aenean interdum nulla quis rutrum lacinia. Cras consequat iaculis lobortis. Aenean fermentum nulla vel volutpat semper. Curabitur vel purus odio. Aliquam in urna nisi. Mauris a pharetra sapien, eget blandit nisl. Aenean varius lacinia fringilla. Donec posuere odio id accumsan condimentum. Nullam placerat felis a augue tincidunt, malesuada vulputate ante bibendum. Etiam scelerisque tellus et porta elementum. Ut posuere enim vel justo efficitur, porttitor venenatis metus dignissim. Fusce interdum varius augue eu vehicula. Suspendisse aliquam congue lacinia. Aliquam et condimentum tortor. Aenean vitae finibus sem. Vestibulum fermentum mi neque, sed mollis dui dapibus ac. Nullam finibus consequat leo nec gravida. Nunc condimentum, felis ac cursus aliquam, leo leo vehicula nisl, et pharetra tellus leo ac ligula. Maecenas et feugiat libero. Duis efficitur vulputate ultrices. Aenean a erat risus. Duis condimentum sollicitudin viverra. Vestibulum maximus interdum tincidunt. Aenean in metus sed tortor aliquet feugiat. Nulla ultricies porttitor auctor. Sed volutpat lobortis odio, aliquet ultrices odio malesuada at. Mauris nisl eros, dictum ut bibendum id, consectetur in mauris. Nam ligula risus, venenatis sed iaculis et, consequat in lacus. Duis luctus dictum lacinia. Mauris eleifend nisl in risus iaculis, vel sagittis metus finibus. Donec venenatis sem congue felis consequat elementum ac eu dolor. Proin velit massa, ultricies ut gravida quis, dapibus vitae odio. Pellentesque ac sodales enim. Aenean viverra sapien tincidunt, rhoncus quam quis, rutrum purus. Nulla sit amet metus a erat porta rhoncus. Quisque eu nunc tincidunt, ultrices tellus vitae, posuere odio. Integer dignissim, libero et mollis feugiat, libero ipsum bibendum risus, sit amet euismod justo sapien et diam. Nam faucibus eros elementum eros semper, aliquam faucibus arcu ultricies. Aenean lectus libero, vestibulum sit amet ligula ac, facilisis efficitur nibh. Praesent molestie viverra justo, at porta nulla mollis sit amet. Vivamus et elit eleifend, sollicitudin justo sit amet, scelerisque felis. Praesent mollis luctus fermentum. Phasellus tempus lacinia diam, vitae convallis augue. Quisque sagittis est ipsum, sit amet volutpat diam suscipit eget. Mauris auctor et tortor nec condimentum.