person
thumb_up
person
account_balance
phone
school
email
work
code
Încarcă CV *

*Numele introdus în formular va trebui să coincidă cu cel afișat în camera de Zoom

1.Organizator

Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC) este cea mai veche organizație studențească din Academia de Studii Economice, fiind, totodată, și membru activ ANOSR. În cei 24 de ani de implicare, profesionalism și inovație, peste 200 de proiecte au fost desfășurate cu succes.

Misiunea SiSC cuprinde reprezentarea studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, susținerea drepturilor studenților în mediul academic și dezvoltarea acestora atât pe plan personal, cât și profesional, în cadrul proiectelor SiSC.

Organizatorul proiectului ITFest și, implicit, al Webinariilor este Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC), denumit în continuare „Organizator”, în parteneriat cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

Evenimentul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt în timp util.

2. Descrierea proiectului ITFest

ITFest este un proiect cu tradiție, aflat la cea de-a XIII-a ediție. Prin intermediul diverselor evenimente, ITFest își propune să contribuie la diminuarea unor slăbiciuni ale sistemului educațional, precum: lipsa contextelor în care tinerii se pot afirma în fața angajatorilor, imposibilitatea tinerilor de a dobândi experiența necesară angajării, neadaptarea sistemului educațional la nevoile pieței muncii sau existența unui caracter preponderent teoretic al sistemului educațional.

Evenimentul se dezvoltă în jurul sferei IT și cuprinde Talk about IT, Job Fair, Webinarii tematice, Hackathon, precum și un concurs de Algoritmică. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 24 octombrie – 7 noiembrie 2020.

3. Aspecte organizatorice

Webinariile vor avea loc în perioada 2 - 6 noiembrie 2020.

Acestea vor fi organizate în mediul online, pe platforma Zoom, și se vor desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, fiind accesibile oricărei persoane fizice înscrise într-un program de studii preuniversitare (liceu) sau universitare, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4. Dreptul de participare

Poate participa orice persoană fizică înscrisă într-un program de studii preuniversitare (liceu) sau universitare.

Nu sunt eligibili pentru a participa membrii echipei de organizare a proiectului, nici membrii din Biroul Executiv și Biroul de Conducere SiSC.

Pentru a putea participa la Webinarii, persoanele trebuie să se înscrie completând formularul de înregistrare aflat pe site-ul www.itfest.sisc.ro și să își încarce CV-ul în cadrul formularului.

5. Înscrierea și selectarea participanților

Înscrierea persoanelor se va face în perioada 26 -30 octombrie 2020. Doritorii trebuie să se înscrie completând formularul de înregistrare aflat pe site-ul www.itfest.sisc.ro și să își încarce CV-ul în cadrul formularului. După această dată nu se vor mai accepta alte aplicații. Înscrișii au obligația să furnizeze informații reale și complete în formularul de înscriere la eveniment.

Cei care s-au înscris declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile prezentului Regulament. Nu se percep taxe de înscriere.

În urma procesului de selecție, persoanele înscrise acceptate vor dobândi statutul de Participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a alege Participanții în limita locurilor disponibile. Nu se pot face contestații în privința selecției.

6. Obligațiile Participanților

Prezentele obligații trebuie respectate pe durata perioadei Webinariilor, precum și după finalizarea sa. Participanții își asumă:

• să nu furnizeze public informații care pot aduce daune imaginii Organizatorului;

• să păstreze un comportament decent și să respecte indicațiile Organizatorului;

• să își asigure singuri modalitățile de acces la evenimente (laptop, conexiune la internet etc.);

• să nu înregistreze și să difuzeze conținutul Webinariilor;

• ca materialele obținute de către Organizator în urma evenimentelor (fotografiile și înregistrările video și audio) să fie făcute publice pe site-ul http://itfest.sisc.ro, pe Instagram la @sisc.ase, pe paginile de Facebook ITFest și SiSC ASE și pe canalul de YouTube SiSC ASE.

Participanții precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării evenimentelor înțeleg, sub sancțiunea suportării tuturor consecințelor generate de încălcarea acestor obligații.

7. Confidențialitatea datelor

Organizatorul are următoarele obligații în ceea ce privește confidențialitatea datelor:

• respectarea și protejarea confidențialității datelor personale din formularele de înscriere;

• prelucrarea și folosirea informațiilor personale conform politicii de confidențialitate a datelor personale;

• informațiile personale nu vor fi folosite în niciun mod care contravine politicii menționate anterior;

• materialele trimise de Participanți nu vor fi folosite în alte scopuri ce nu țin de eveniment.

Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi partenerilor CV-urile Participanților.

8. Dreptul de autor

Prezentările lucrărilor sau a oricăror alte materiale realizate în vederea concursului nu vor rămâne în proprietatea Organizatorului.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările realizate în urma concursului folosesc elemente de conținut (texte, imagini, coduri sursă etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparține celui care a realizat lucrarea.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participant se vor rezolva pe cale amiabilă.

În cazul în care un Participant are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea evenimentului, se va adresa Organizatorului cu o sesizare scrisă în acest sens trimisă pe adresa itfest@sisc.ro, în termen de maximum 15 zile de la data incidentului, Organizatorul fiind obligat să ofere un răspuns în maximum 30 de zile.

Organizarea proiectului poate fi întreruptă doar în cazul apariţiei unor evenimente importante neprevăzute sau din motive independente de voinţa Organizatorilor.

10. Dispoziții finale

Prezentul Regulament este valabil pentru ediția din anul 2020 a proiectului ITFest și are caracter obligatoriu, atât pentru Organizator, cât și pentru Participanți.

Alte acţiuni întreprinse de Organizator şi nereglementate de către regulament, vor fi analizate de ambele părţi spre un acord comun, atât al Participanţilor, cât şi al Organizatorilor, astfel încât aceste acţiuni să nu pună în pericol desfăşurarea normală a proiectului.

Prezentul Regulament este disponibil în format online pe site-ul www.itfest.sisc.ro.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679)și prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României.

Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătură cu modul în care datele dumneavoastra vor fi prelucrate( prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea).

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie.

1. Cine suntem și modul în care putem fi contactați:

SiSC este o organizație studențească, non-guvernamentală, autonomă, independentă și nepartinică înființată în baza Legii nr. 21/1924 și a Legii 54/1991.

SiSC se constituie ca principalul partener studențesc și non-governmental în raport cu structurile Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

SiSC se constituie prin asocierea liberă a membrilor săi ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile Legii 62/2011 și cu OG nr. 26/2000, completată prin OG nr. 37/2003.

SiSC se evidențiază printr-un reprezentant legal: Stephania Cozma-Iosip.

Adresă: Str. Frumoasă, nr. 31, sala 11

Nr. de telefon: 0726807684

E-mail: office@sisc.ro

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/sisc.ase/

2. Colectare date/ tipuri de date

Colectate automat în urma accesării (de tipul)

Adresă IP;

Data și ora accesului;

Conținutul cererii (website specific);

Starea accesului/codul de stare HTTP;

Volumul de date transferat;

Acces solicitat la website;

Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și suprafață.

Colectate în urma completării formularului de contact:

Nume și Prenume;

Adresă de e-mail;

Unitatea de învățământ;

Anul de studiu;

Număr de telefon;

CV.

3. Fișierele cookie

Acest Website nu folosește așa-numitele „fișiere cookie”.

4. Scopul prelucrării datelor în vederea realizării proiectului ITFest ediția 2020.

În vederea realizării unei comunicări cu dumneavoastră

În cazul în care inițiați o comunicare cu noi, datele dumneavoastră vor fi stocate pentru perioada necesară realizării scopului în care ne-ați contactat sau până la momentul în care ne solicitați ștergerea datelor, oricare dintre aceste momente ar surveni primul;

Pentru a vă putea oferi servicii special configurate nevoilor dumneavoastră

În scopuri de marketing

Putem utiliza informaţiile respective pentru îmbunătăţirea produselor şi serviciilor pe care vi le oferim;

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pentru apărarea intereselor noastre legitime (În cazul unor situații excepționale precum atacuri cibernetice care pot periclita siguranța platformei noastre sau în cazul în care informațiile sunt solicitate de către instituțiile publice competente în vederea soluționării anchetelor în desfășurare, ne rezervăm dreptul de prelucra informațiile vizate).

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dumneavoastră este limitată și va fi determinate de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în vederea cărora sunt prelucrate datele, această perioadă neputând să depășească 2 ani.

6. Terți

Accenture, Adobe, Orange, KPMG, Axway, HTSS, Suvoda, Essensys, EY

Scop: Trimiterea de materiale promoționale, accesul dumneavoastră la oferte de muncă și informații de interes.

Mențiune

În cazul în care ne revine obligația legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

7. Teritorialitate:

Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul României.

8. Drepturile Dvs

Dreptul de acces al persoanei vizate

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

scopurile prelucrării;

categoriile de date cu caracter personal vizate;

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

Dreptul la rectificare

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

(b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;

(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3);

(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

(4) Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul de a fi notificat în legătură cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

(1) Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

9. Date colectate în cadrul evenimentului

Prin această notă dorim să vă informăm cu privire la:

(i) scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal;

(ii) temeiul legal al prelucrării acestor date;

(iii) categoriile de date pe care le colectăm de la dvs. și pe care le prelucrăm;

(iv) durata prelucrării acestor date;

(v) drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată și modalitatea în care vi le poți exercita;

(vi) cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal.

Scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele

Datele personale care ne sunt transmise prin intermediul CV-urilor și/sau care sunt disponibile pe platformele de specialitate (de exemplu, LinkedIn) sunt prelucrate în vederea participării la evenimentul Algoritmică din cadrul ITFest 2020.

Categoriile de date colectate și prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul CV-ului și/sau care sunt disponibile pe platformele de specialitate și includ, printre altele: numele și prenumele, fotografia, adresa de domiciliu și/sau adresa de reședință, adresa de e-mail personală, numărul de telefon personal, data nașterii, sexul, starea civilă, naționalitatea, experiența profesională, studii, abilități și cunoștințe, precum și orice alte date cu caracter personal incluse în CV-ul pe care îl transmiteți.

În măsura în care documentele pe care ni le transmiteți conțin și datele personale ale altor persoane fizice (de exemplu, persoane de contact pentru verificarea referințelor), vă rugăm să informați respectivele persoane anterior transmiterii către SiSC a datelor lor personale cu privire la modalitatea în care datelor lor cu caracter personal vor fi prelucrate de către societate.

Durata prelucrării acestor date

Datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul CV-ului și/sau care sunt disponibile pe platformele de specialitate vor fi stocate și prelucrate pe durata desfășurării proiectului ITFest 2020, urmând ca la finalul proiectului acestea să fie șterse.

Securitatea prelucrării

SiSC va asigura securitatea prelucrării datelor dvs. începând cu momentul conceperii acestora prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

De asemenea, SiSC vă va informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulament.

Drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată

În considerarea calității dvs. de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării de date; Dreptul de acces la datele prelucrate și la o serie de informații, conform prevederilor legale, drept care vă permite să fiți informat dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi , precum și cu privire la detaliile disponibile în acest sens (inclusiv dar fără a se limita la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate etc.),

Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;

Dreptul de a obține ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);

Dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor).

Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a obține date personale prelucrate într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în scopul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului, în cazurile prevăzute de art. 20 din Regulament.

Dreptul la opoziție Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării în temeiul interesului public sau al interesului legitim al operatorului sau în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor justificări, cu excepția prevăzute de art. 21 din Regulament.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepțiilor prevăzute de art. 22 din Regulament.

Dreptul de a depune o plângere în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Dreptul la formula o cale de atac, în fața instanțelor de judecată din România.

10. Dispoziții finale

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email office@sisc.ro și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget orci quis nisl venenatis ullamcorper. Proin finibus metus ut sodales tristique. Phasellus vitae sem tellus. Aliquam quis accumsan mi. Vestibulum vel sodales urna. Donec placerat elementum nibh ut pharetra. Quisque gravida euismod sodales. Nulla facilisi. Ut nunc nulla, commodo eu metus vulputate, efficitur fermentum massa. Aliquam in velit turpis. Sed urna nulla, fringilla ut consectetur ut, maximus eu purus. Ut facilisis euismod cursus. Pellentesque et lorem varius, molestie lorem quis, volutpat nisl. Nam sit amet accumsan ante. Nam tincidunt vulputate porttitor. Ut nec turpis et elit consectetur sollicitudin. Nullam gravida, felis id fringilla porta, nulla ipsum viverra metus, quis egestas enim sapien quis lectus. Cras a mi suscipit, interdum sapien posuere, blandit ante. Morbi luctus massa et interdum feugiat. Praesent iaculis, dolor cursus malesuada elementum, leo ante aliquet tortor, eget mattis magna risus sed metus. Nam suscipit leo ut eleifend rutrum. Fusce at libero in ex aliquam euismod ut in velit. Vestibulum iaculis nulla et mi sodales, sed tristique quam consequat. Aliquam consectetur erat in posuere scelerisque. Nam egestas rutrum fermentum. Sed a nisi dolor. Aenean nec volutpat erat. Donec eu augue et urna vulputate consectetur. Maecenas ac ex non elit dignissim convallis sit amet sit amet urna. Sed eu nunc ut tellus consequat gravida. Integer molestie, risus eget elementum ornare, orci nunc semper justo, mollis rhoncus dolor tellus ac quam. Morbi volutpat pulvinar ipsum eu consequat. Morbi vel lacus sit amet neque faucibus malesuada id eget tortor. Integer eleifend fermentum tortor. Duis quam mi, efficitur vitae libero vitae, accumsan gravida dui. Nam sed diam nec augue semper luctus et et justo. Suspendisse potenti. Donec felis nisl, iaculis ut nunc at, ullamcorper vestibulum ligula. Nunc sit amet porttitor elit. Duis et tortor eget quam egestas rutrum eget ultrices justo. Nulla consequat euismod erat nec fermentum. Nam ultrices condimentum felis, at porttitor urna suscipit sit amet. Cras consectetur neque sit amet dui elementum elementum. Mauris metus arcu, cursus sit amet tincidunt congue, tempus at sapien. Etiam lorem sem, pretium in dui in, laoreet pellentesque libero. Pellentesque et justo vel lorem vestibulum accumsan quis sit amet risus. Nam aliquet bibendum tempus. Ut venenatis augue quam, a iaculis mi mollis eu. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In sit amet imperdiet libero. Pellentesque vitae lectus quis purus pellentesque pellentesque. Suspendisse porta tortor quis suscipit placerat. Vivamus tortor purus, commodo in porta varius, fermentum eget sapien. Ut felis turpis, euismod rutrum suscipit at, ullamcorper ac orci. Donec consequat non neque eget sollicitudin. Phasellus eleifend quam eget nunc porta consequat eu eget enim. Praesent nulla arcu, vulputate sed risus non, faucibus aliquam dolor. Morbi id ullamcorper diam. Vivamus iaculis ipsum id augue elementum, a bibendum augue lacinia. Donec at justo eget massa consectetur vulputate eu id nulla. Aliquam erat volutpat. Ut ac faucibus massa. Proin tempus risus non ante fringilla, id luctus enim placerat. Vestibulum sodales turpis nec leo finibus faucibus. Donec pulvinar justo purus, sed vestibulum leo suscipit nec. Vestibulum pharetra arcu efficitur, hendrerit risus id, vestibulum ligula. Praesent auctor lectus vel gravida commodo. Aliquam erat volutpat. Donec efficitur egestas nisl eget iaculis. Ut lectus risus, iaculis eget venenatis quis, aliquam quis justo. Pellentesque lacinia arcu quis metus convallis, eu consequat augue vulputate. Fusce dapibus nisi eget tellus mattis, vitae convallis lectus euismod. Quisque tempus dolor eget dolor scelerisque, eu rhoncus libero posuere. Sed quis purus risus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc feugiat efficitur urna, eget tempor libero convallis nec. Maecenas eget porta augue. Aenean interdum ligula id risus pretium, et varius arcu egestas. Donec et ipsum imperdiet elit congue imperdiet. Integer maximus tortor a lacinia egestas. Praesent facilisis, elit sit amet porttitor ullamcorper, nisl nisl varius turpis, varius molestie ex ex nec mauris. Nunc pharetra semper sagittis. Etiam nec finibus enim. Curabitur placerat venenatis est vitae tempus. In placerat nisl sit amet lacus accumsan commodo. In quis nunc finibus lorem consectetur molestie eget eu urna. Proin ultricies odio nec rutrum aliquam. Etiam tempus nibh at mauris molestie, in venenatis leo blandit. Maecenas sed urna vel ipsum placerat ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla sed mollis eros. Mauris et orci in quam bibendum interdum. Suspendisse potenti. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus sed venenatis ex, nec tincidunt diam. Ut varius massa eros, vestibulum finibus turpis mattis at. Quisque ultrices nunc a nisi commodo, non rhoncus turpis molestie. Duis tempor gravida velit, eu auctor metus feugiat in. Cras ac tristique neque. Nunc ac tellus nisl. Praesent volutpat ante cursus, aliquam lorem bibendum, suscipit elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam elementum dui purus, a viverra metus dignissim vel. Phasellus volutpat nulla id diam iaculis, sit amet pellentesque justo malesuada. Proin at pharetra felis, eget pellentesque massa. Maecenas gravida nec ex ac accumsan. Nunc ut mollis massa, quis molestie mauris. Vivamus at consequat enim. Curabitur sed mattis quam, non faucibus neque. Ut pulvinar sit amet sapien in viverra. Nam ultricies at ex a blandit. Pellentesque at euismod enim. Sed viverra neque ligula, non ultricies magna interdum auctor. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur quam leo, dictum sit amet convallis nec, sodales sed ligula. Praesent dictum laoreet congue. Vivamus ultricies sodales est sit amet placerat. Morbi blandit turpis mi, vel cursus nibh eleifend at. In id elementum purus, at viverra purus. Duis at dolor tincidunt, condimentum ante ut, gravida lorem. Aenean rutrum eros non est ullamcorper euismod. Ut molestie hendrerit arcu, eu suscipit odio porta at. Cras suscipit nisi eu libero rutrum blandit. Sed viverra nec urna in ullamcorper. Praesent pharetra, nulla id tristique vehicula, leo eros iaculis quam, id mollis eros nisl sit amet elit. Maecenas ex turpis, vehicula rutrum vestibulum sed, molestie a dui. Praesent vitae purus at justo dictum imperdiet eu eu libero. Proin porta accumsan justo. In laoreet condimentum vestibulum. Pellentesque aliquet pretium euismod. Morbi ex nibh, elementum eu commodo non, molestie ut turpis. Donec tempus nunc ipsum, eu ornare purus pulvinar eget. In dui urna, laoreet vitae ipsum ut, feugiat congue risus. Ut sodales ullamcorper nunc, nec interdum elit mattis in. Maecenas eu arcu ante. Quisque faucibus nulla nec porttitor mollis. Mauris nunc nulla, accumsan et vehicula at, aliquam at turpis. Integer eu urna turpis. Vivamus sagittis erat odio, et finibus ligula dapibus vel. Integer consequat vel tellus ac hendrerit. Phasellus iaculis diam a magna pharetra, vel accumsan metus varius. Sed risus ipsum, semper at arcu ac, efficitur tempus massa. Aenean vehicula feugiat lorem sed suscipit. Quisque sapien odio, fermentum a iaculis id, ultricies commodo tortor. Donec sed felis sodales, egestas metus egestas, pharetra velit. Vestibulum efficitur sapien auctor, euismod neque sit amet, laoreet urna. Fusce consequat felis vel massa venenatis viverra. In mollis maximus erat, id facilisis dui accumsan tempor. Duis sodales libero vitae hendrerit faucibus. Pellentesque et metus sed lectus rhoncus pharetra nec non lectus. Maecenas aliquet sem velit, iaculis lacinia risus pellentesque in. Aliquam dignissim augue dui, vestibulum finibus ipsum molestie vel. Cras pellentesque gravida euismod. Sed commodo velit ac turpis efficitur tristique. Donec eu aliquam lectus. Curabitur varius neque nec sodales molestie. In hac habitasse platea dictumst. Praesent faucibus sodales enim eleifend egestas. In in turpis nulla. Donec faucibus tempor felis sed commodo. Pellentesque non felis mattis, iaculis risus vitae, porta sem. Praesent efficitur elit sit amet augue interdum, nec ornare sapien rutrum. Cras eget arcu sit amet metus semper gravida nec vel lectus. Aliquam et velit id orci rhoncus condimentum eu vitae mi. Donec dignissim elit in luctus iaculis. Morbi lobortis quam at vulputate varius. Integer at lorem pellentesque, volutpat sapien at, tincidunt magna. Aenean interdum nulla quis rutrum lacinia. Cras consequat iaculis lobortis. Aenean fermentum nulla vel volutpat semper. Curabitur vel purus odio. Aliquam in urna nisi. Mauris a pharetra sapien, eget blandit nisl. Aenean varius lacinia fringilla. Donec posuere odio id accumsan condimentum. Nullam placerat felis a augue tincidunt, malesuada vulputate ante bibendum. Etiam scelerisque tellus et porta elementum. Ut posuere enim vel justo efficitur, porttitor venenatis metus dignissim. Fusce interdum varius augue eu vehicula. Suspendisse aliquam congue lacinia. Aliquam et condimentum tortor. Aenean vitae finibus sem. Vestibulum fermentum mi neque, sed mollis dui dapibus ac. Nullam finibus consequat leo nec gravida. Nunc condimentum, felis ac cursus aliquam, leo leo vehicula nisl, et pharetra tellus leo ac ligula. Maecenas et feugiat libero. Duis efficitur vulputate ultrices. Aenean a erat risus. Duis condimentum sollicitudin viverra. Vestibulum maximus interdum tincidunt. Aenean in metus sed tortor aliquet feugiat. Nulla ultricies porttitor auctor. Sed volutpat lobortis odio, aliquet ultrices odio malesuada at. Mauris nisl eros, dictum ut bibendum id, consectetur in mauris. Nam ligula risus, venenatis sed iaculis et, consequat in lacus. Duis luctus dictum lacinia. Mauris eleifend nisl in risus iaculis, vel sagittis metus finibus. Donec venenatis sem congue felis consequat elementum ac eu dolor. Proin velit massa, ultricies ut gravida quis, dapibus vitae odio. Pellentesque ac sodales enim. Aenean viverra sapien tincidunt, rhoncus quam quis, rutrum purus. Nulla sit amet metus a erat porta rhoncus. Quisque eu nunc tincidunt, ultrices tellus vitae, posuere odio. Integer dignissim, libero et mollis feugiat, libero ipsum bibendum risus, sit amet euismod justo sapien et diam. Nam faucibus eros elementum eros semper, aliquam faucibus arcu ultricies. Aenean lectus libero, vestibulum sit amet ligula ac, facilisis efficitur nibh. Praesent molestie viverra justo, at porta nulla mollis sit amet. Vivamus et elit eleifend, sollicitudin justo sit amet, scelerisque felis. Praesent mollis luctus fermentum. Phasellus tempus lacinia diam, vitae convallis augue. Quisque sagittis est ipsum, sit amet volutpat diam suscipit eget. Mauris auctor et tortor nec condimentum.