Hackathon

7 noiembrie

Înscrie-te!
Instrucțiuni:
În primul rând, trebuie să selectați dacă creați o echipă sau dacă aderați la o echipă.
În cazul în care creați o echipă, completați formularul cu datele personale, iar în momentul în care vă înregistrați veți primi un token pe care îl dați colegilor.
În momentul în care aderați la o echipă, introduceți tokenul în câmpul corespunzător.
Totodată, trebuie să selectaţi şi categoria la care doriţi să participaţi.
O echipa poate fi compusa din maxim 3 participanți.
Creez o echipă Ader la o echipă
Despre Hackathon

Orice obstacol se depășește prin cod!

Stăpânește puterea biților!

Când faci ce-ți place, 12 ore trec într-o clipă!

Ia-ți prietenii și creează o aplicație de succes!

Pentru ca cele mai bune idei să nu rămână la nivel de vis, Hackathon-ul vine în ajutorul tău. Alătură-te cu prietenii tăi într-o competiție de 12 ore și dă frâu liber gândurilor tale pentru a realiza următoarea aplicație de succes. Nu uita să ai la tine puțină inspirație, determinare și desigur, un laptop! În rest, nu-ți mai rămâne decât să te bucuri de spiritul acestui maraton de codat, la al cărui final munca îți va fi jurizată și premiată pe măsură.

1. Organizatori

Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC) este cea mai veche organizație studențească din Academia de Studii Economice, fiind, totodată, și membru activ ANOSR. În cei 23 de ani de implicare, profesionalism și inovație, peste 200 de proiecte au fost desfășurate cu succes.

Misiunea SiSC cuprinde reprezentarea studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, susținerea drepturilor studenților în mediul academic și dezvoltarea acestora atât pe plan personal, cât și profesional, în cadrul proiectelor SiSC.

Organizatorul proiectului ITFest și, implicit, al Maratonului de programare (denumit în continuare „Concursul”) este Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC), denumit în continuare Organizator, în parteneriat cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții Concursului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt în timp util.


2. ITFest

ITFest este un proiect cu tradiție, aflat la cea de-a XI-a ediție. Prin intermediul diverselor evenimente, ITFest își propune să contribuie la diminuarea unor slăbiciuni ale sistemului educațional, precum: lipsa contextelor în care tinerii se pot afirma în fața angajatorilor, imposibilitatea tinerilor de a dobândi experiența necesară angajării, neadaptarea sistemului educațional la nevoile pieței muncii sau existența unui caracter preponderent teoretic al sistemului educațional.

Evenimentul se dezvoltă în jurul sferei IT și cuprinde workshopuri tematice, Hackathon, LAN Party, precum și un concurs de Algoritmică.

Ediția din acest an se va desfășura în perioada 3 – 24 noiembrie 2019.


3. Durata și aria de desfășurare

Concursul va avea loc în data de 10.11.2019, sub forma unui Maraton de programare (Hackathon) cu o durată de 12 ore, ce include următoarele categorii: Web, data analysis și Progressive Web.

Concursul este organizat și se va desfășura în București, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, fiind accesibil oricărei persoane fizice, înrolată într-un program de liceu, facultate sau master, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.


4. Dreptul de participare

Poate participa orice persoană fizică, înrolată într-un program de liceu, facultate sau master.

Nu sunt eligibili pentru a participa membrii echipei de organizare a proiectului, dar nici membrii din Biroul Executiv și Biroul de Conducere SiSC.

În cazul în care un participant este minor, este obligatorie prezența la eveniment cu acordul parental (anexat la sfârșitul Regulamentului) completat de unul dintre părinții sau tutorii legali ai minorului.

Prin participarea la Concurs, participanții precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării Concursului, își dau acordul pentru a fi înregistrați video și/sau audio și/sau foto și pentru a li se face publice fotografiile și/sau înregistrările video şi/sau audio pe site-ul , pe paginile de Facebook , și pe Instagram .

Prin participarea la Concurs, participanții precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării concursului înțeleg să nu furnizeze public informații care pot aduce daune imaginii Organizatorului, sub sancțiunea suportării tuturor consecințelor generate de încălcarea acestei obligații. Prezenta obligație trebuie respectată pe durata Concursului precum și după finalizarea sa. Participanții își vor aduce echipamentele de care au nevoie pentru dezvoltarea aplicației lor.

Participanții care nu respectă prezentul Regulament și deciziile oficiale ale juriului, partenerilor și Organizatorului, vor fi excluși automat din concurs.


5. Facilități oferite participanților

Participanților le este asigurată masa pe toată durata Concursului de programare.

Participanților din afara Bucureștiului le sunt recomandate locuri accesibile pentru cazare și masă.

Participanților din afara Bucureștiului nu le este asigurat transportul până la București.


6. Înscrierea și selectarea participanților

Pentru a putea participa la Maratonul de programare, participantul trebuie să se înscrie completând formularul de înregistrare aflat pe site-ul și să își încarce CV-ul în cadrul formularului.

Nu se percep taxe de înscriere.

Înscrierea participanților se va face în perioada 22.10.2019 - 05.11.2019. După această dată nu se vor mai accepta alte înscrieri. Participanții au obligația să furnizeze informații reale și complete în formularul de înscriere în concurs.

Participanții se pot înscrie doar la una dintre categoriile stabilite de organizator. Participanții se pot înscrie atât individual cât și în echipe de maximum 3 persoane. În cazul în care este vorba despre o echipă, membrii acesteia își vor alege un reprezentant care va completa primul formularul de înscriere. Ulterior, este necesară completarea formularului de înscriere și de către ceilalți membri ai echipei, pe baza codului token primit de către reprezentant la înscrierea acestuia. Prin înscriere participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile prezentului Regulament.


Selectarea participanților se face pe baza CV-ului și a informațiilor trecute în el. Organizatorul își rezervă dreptul de a alege participanții în limita locurilor disponibile. Nu se pot face contestații în privința selecției.

7. Confidențialitatea datelor

Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din formularele de înscriere. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici.

Organizatorul are obligația de a nu folosi materialele trimise de participanți în alte scopuri ce nu țin de concurs. Totodată, organizatorul își rezervă dreptul de a oferi partenerilor CV-urile participanților.


8. Dreptul de autor

Prezentările lucrărilor sau orice alte materiale realizate în vederea concursului nu vor rămâne în proprietatea organizatorului, dar ne rezervăm dreptul de a ceda codurile sursă ale participanților în cazul în care acestea sunt solicitate de către partenerii proiectului.

Aplicațiile dezvoltate de fiecare participant, nu pot fi utilizate/comercializate de către participanți sau de către companiile partenere, fără acordul scris al fiecărei părți implicate .

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările realizate în urma concursului folosesc elemente de conținut (texte, imagini, coduri sursa etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparține celui care a realizat lucrarea.


9. Jurizarea

Participanții au dreptul de a fi jurizați în mod echitabil, în aceleași condiții și după aceleași criterii în funcție de fiecare categorie.

Juriul este format din reprezentanții companiilor partenere.

Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Membrii juriului nu sunt obligați să acorde premii la o secțiune, în cazul în care lucrările din secțiunea respectivă nu sunt la un nivel calitativ satisfăcător.

După ce concursul s-a încheiat, iar rezultatele au fost făcute publice, participanții pot depune plângeri sau contestații, după cum urmează:

Imediat după finalizarea concursului concurenții pot depune o plângere organizatorilor, urmând ca aceștia să ia o decizie finală.


Acest proces este guvernat după cum urmează:

 • Rezultatele concursului nu sunt finale, până când procesul de reclamații și contestații nu s-a finalizat.
 • Orice altă reclamație trebuie să se bazeze pe una sau mai multe din următoarele situații: încălcări ale regulamentului, abaterea unei echipe sau abateri ale unor oficiali ai concursului cu intenția de a frauda.
 • Doar participanții pot depune reclamații și contestații.
 • Deciziile sunt definitive. Mai exact, o decizie privind rezolvarea unei probleme nu poate fi contestată.

 • Recursul va fi respins în mod automat în cazul în care procedura de mai sus nu este urmată.


  10. Premii acordate

  În cadrul Concursului, organizatorul oferă câte 3 (trei) premii pentru fiecare categorie.

  Participanții câștigători vor fi contactați ulterior de către Organizator pentru a intra în posesia premiilor.

  Organizatorul nu va fi ținut răspunzător pentru toate și oricare prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.


  11. Litigii

  Eventualele litigii apărute între organizator și concurenți se vor rezolva pe cale amiabilă.

  În cazul în care un concurent are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea evenimentului, se va adresa organizatorului cu o sesizare scrisă în acest sens trimisă pe adresa itfest@sisc.ro, în termen de maximum 15 de zile de la data incidentului, organizatorul fiind obligat să ofere un răspuns în maximum 30 de zile.

  Anexă

  Participarea se va realiza în echipe, fiecare echipă având câte un separeu pentru o mai bună organizare în timpul concursului.

  Concurenții vor avea libertatea de a implementa diverse aplicații folosind tehnologia dorită de aceștia.

  Fiecare companie va putea alege un anumit domeniu pentru care participanții să realizeze aplicații.

  Înscrierea se va face pe baza depunerii unui CV și completării unui formular.Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie 2020